Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Oddelenie radiačnej onkológie

Návštevné hodiny: 
Pondelok až Piatok od 14.30 do 16.30 hod.
Deťom mladším ako 15 rokov sú návštevy zakázané!

Na našom pracovisku spolu v súčinnosti s  ďalšími oddeleniami nemocnice Komárno poskytujeme komplexnú liečbu onkologickým pacientom.

Pacientov liečime ambulantne, alebo sú hospitalizovaní na lôžkovom oddelení. K dispozícii máme toho času 9 dvojlôžkových izieb  a 1 jednolôžkovú izbu so štandardným vybavením. Lekársku starostlivosť zabezpečujú erudovaní lekári so špecializáciami v odbore a s dlhoročnou praxou. O dozimetriu, výpočty a plánovanie rádioterapie v spolupráci s lekármi sa stará klinický fyzik. Ožarovanie vykonávajú rádiologickí asistenti s nadstavbovou špecializáciou. Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečuje 6 sestier a 2 ošetrovatelia pod vedením vedúcej sestry s vysokoškolským vzdelaním.

Patríme medzi špecializované oddelenie a snažíme sa okrem starostlivej liečby poskytnúť pacientom rodinné prostredie, prívetivý ochotný personál, s veľkou dávkou empatie, s osobitým prístupom k požiadavkám a potrebám pacientov.


Nenádorová terapia

Ide o RTG terapiu nenádorových ochorení, predovšetkým degeneratívnych kĺbových ochorení (artrózy...), heterotopických osifikácií, Dupuytrenovej kontraktúry, ekzémov a ďalších. Pacient po úvodnom vyšetrení na ambulancii radiačnej onkológie absolvuje (v závislosti od diagnózy) spravidla 4 frakcie RTG terapie v dňoch pondelok-streda-piatok. V prípade nedostatočného efektu liečby je túto možné opakovať maximálne trikrát na tú istú lokalitu, a to v minimálnom časovom intervale 3 mesiace a 6 mesiacov.
 


Ožarovanie krvi a krvných derivátov

Ďalšou činnosťou nášho pracoviska je ožarovanie krvi a krvných derivátov pre našich pacientov, ako aj pre ostatné oddelenia a nemocnice. Takáto úprava krvi je vhodná pre imonudeficientných pacientov ako prevencia reakcie štep proti hostiteľovi (GVHD). Ide o pomerne zriedkavo sa vyskytujúcu komplikáciu, ktorá je však v 90% prípadov fatálna.