Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Oddelenie klinickej onkológie

Nádorové ochorenia patria medzi najzávažnejšie ochorenia vôbec a oblasť juhozápadného Slovenska patrí, bohužiaľ, medzi oblasti s najvyšším počtom onkologických pacientov. Onkologické oddelenia Nemocnice Komárno s.r.o. poskytujú pacientom nielen komárňanského okresu  komplexnú starostlivosť v prevencii, diagnostikovaní a liečbe onkologických ochorení.

Oddelenia klinickej a radiačnej onkológie riadi primár MUDr. Pavel Demeter MBA a vedúca sestra Mgr. Božena Atkáryová.

 


Oddelenie je zamerané na diagnostiku a liečbu onkologických ochorení a ich komplikácií. V spolupráci s Národným onkologickým ústavom Bratislava, onkológmi a špecialistami iných odborov zabezpečujeme diagnostiku a liečbu onkologických pacientov na vysokej úrovni, poskytujeme komplexnú liečbu onkologickým pacientom.

Aplikujeme náročnú chemoterapeutickú liečbu, podpornú liečbu a zabezpečujeme  paliatívnu starostlivosť.

Samotná liečba chemoterapiou využíva chemické látky, ktorých cieľom je zastaviť množenie nádorových buniek, prípadne spomaliť ich rast. Najčastejšie sa podáva pacientom priamo do žily, ale môže sa podávať aj ústami vo forme tabliet. V súvislosti s chemoterapiou hovoríme o systémovej liečbe. Tým, že liek sa dostáva priamo do krvi, ovplyvňujeme nielen samotný nádor, ale krvným riečišťom sa môže dostať aj k vzdialenejším metastázam.

Aký druh a množstvo chemoterapie pacient dostane, závisí od štádia ochorenia, typu nádoru, ako aj od reakcie pacienta na samotnú chemoterapeutickú liečbu.

Liečba je podávaná v takzvaných cykloch – to znamená, že medzi cyklami je pauza, počas ktorej má orgamizmus čas na zotavenie. V prípade chemoterapie hovoríme o takzvaných chemoterpeutických režimoch. Tie sa využívajú:

  • pred operáciou, cieľom je zmenšiť nádor, aby bol chirurgický zákrok lepšie realizovateľný ( takzvaná neoadjuvantná terapia ),
  • po operácii – jej cieľom je zničiť všetky zostávajúce nádorové bunky, ktoré mohli po odstránení nádoru zostať v organizme ( takzvaná adjuvantná terapia )
  • ak sa nádor nachádza v pokročilom alebo metastatickom štádiu ( paliatívna terapia )

Príjem na oddelenie klinickej onkológie  a radiačnej onkológie je zvyčajne plánovaný v pracovné dni od 8,00 hod. do 10,00 hod.. Poskytujeme aj akútne hospitalizácie pacientom s progredujúcim nádorovým ochorením so symptomatológiou nezvládnuteľnou ambulantnou liečbou, príjem týchto pacientov je v pracovné dni od 7,00 hod. do 15,00 hod. Lekársku starostlivosť zabezpečuje primár oddelenia a lekári.

Deťom do 15 rokov nie sú návštevy na oddelení povolené!