Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Oddelenie geriatrie

Návštevné hodiny:
Pondelok až Piatok: od 14.30 do 16.30 hod.
Sobota a Nedeľa: od 14.00 do 16.00 hod.


História

Geriatrické lôžkové oddelenie vzniklo v roku 1986, ako tretie oddelenie takéhoto druhu v bývalom západoslovenskom kraji. V tom čase bolo umiestnené v novopostavenom pavilóne. V roku 2003 sa presťahovalo do tzv. interného pavilónu, ktorý lepšie spĺňal podmienky pre diagnostiku a zvýšil komfort pre pacientov. V tomto pavilóne sa nachádza aj v súčasnosti.

Charakteristika

Na geriatrické oddelenie sa prijímajú pacienti s viacerými ochoreniami (tzv. polymorbní) nad 65 rokov a všetci interní pacienti nad 80 rokov. U pacientov sa prevádzajú všetky diagnostické vyšetrenia prístupné v našej nemocnici, alebo sa zasielajú podľa potreby do iných zariadení.

Oddelenie má spolu 24 postelí na dvoch trojposteľových, jednej dvojposteľovej a štyroch štvorposteľových izbách. Izby sú bezbariérové. 
Oddelenie je vybavené základnými prístrojmi ako EKG, odsávač. Na oddelení pracujú 4 lekári, 10 sestier, 2 zdravotný asistent a 3 sanitári.
Geriatrické oddelenie ošetrí každoročne približne 1000 pacientov.

Špeciálne vyšetrenia:

  • Barthelov test - vyšetruje sa stupeň závislosti pacienta od inej osoby,
  • MMSE test - testovanie minimálnych kognitívnych funkcii.