Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Odborná verejnosť

VI. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

Dátum: 21.9.2017 - 22.9.2017
Miesto: Komárno
Určené pre: nelekárske zdravotnícke profesi  

pozvánka, program


Všeobecná nemocnica Komárno, prevádzkovaná neziskovou organizáciou FORLIFE a manažérsky riadená skupinou AGEL, tento rok už po šiesty raz zorganizuje významnú celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou. Konferencie sa v tomto roku zúčastní viac než 1000 špecialistov z viacerých zdravotníckych oblastí. Dvojdňová konferencia „ Bezpečnosť pacienta - Bezpečnosť zdravotníckeho pracovníka“ sa uskutoční v dňoch 21. a 22. septembra v Mestskom kultúrnom stredisku Komárno so začiatkom o 9.00 hodine.

TEMATICKÉ OKRUHY

  • Kvalita verzus pochybenia
  • Infekcie spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti dnes a zajtra
  • Prevencia vzniku škody pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  • Bezpečná komunikácia

Panelová diskusia: Antimikrobiálna rezistencia v zdravotníckom zariadení; Má pacient právo na všetko,čo si sám vyberie?

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Prihláška k aktívnej účasti do 31.5.2017. Prihláška k pasívnej účasti, registrácia, úhrada konferenčného poplatku do 31.8. 2017 na bankový účet.

 

POKYNY PRE AKTÍVNYCH ÚČASTNÍKOV

Zaslanie prezentácie do 31. 8. 2017 v programe PowerPoint 97/2003 vo formáte .ppt odbornému garantovi PhDr. Zlatici Halmovej, MPH na e-mail: halmova.zlatica@forlife.sk. Zaslanie prihlášky elektronicky garantovi konferencie do 31.5.2017. O zaradení príspevku rozhoduje garant konferencie. Časový limit prezentácie max. 20 minút.

 

POKYNY PRE PASÍVNYCH ÚČASTNÍKOV

Zaslanie návratky a fotokópie potvrdenia o úhrade konferenčného poplatku na e-mail: szaboova.konferencia@gmail.com alebo na adresu Alžbeta Szabóová, Všeobecná nemocnica Komárno, Mederčská 39, 94575 Komárno do 31. 8. 2017. Toto podujatie je zaradené do kreditného hodnotenia v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov

 

PRE INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA MOŽNOSTÍ UBYTOVANIA KLIKNITE SEM

 

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE V POZVÁNKE / PROGRAME

 

PRIHLÁŠKU SI STIAHNETE KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ.