Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Odborná verejnosť

I. Komárňanská onkologická konferencia

Dátum: 21.11.2019
Miesto: Konferenčné centrum Univerzity J. Selyeho, Hradná 2, v Komárne
Určené pre: sestry, medicínsko-technických pracovníkov, farmaceutov, lekárov

pozvánka, program registrácia


Vážené/-í Dámy a Páni,

medzinárodná I. Komárňanská onkologická konferencia je organizovaná Nemocnicou Komárno s.r.o., pod záštitou predsedu predstavenstva AGEL SK, Ing. Michala Pišoju, MPH, ktorá sa bude konať 21. novembra 2019 (štvrtok) v Konferenčnom centre Univerzity J. Selyeho, Hradná 2, v Komárne. Hlavná téma Multidisciplinárna starostlivosť o onkologického pacienta si myslíme vhodná pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník sám. V prípade aktívnej účasti poprosíme o zaslanie abstraktu na jednu z uvedených e-mailových adries. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie!