Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Nemocnica

Orgány spoločnosti

Správna rada

 • Predseda správnej rady - Ing. Eva Jančíková, PhD.
 • Podpredseda správnej rady - RNDr. Ondrej Halámik
 • Člen správnej rady - MUDr. Emil Jurkovič
 • Člen správnej rady - Mgr. Alena Cerovská, MPH
 • Člen správnej rady - Mgr. Dávid Szabó
 • Člen správnej rady - Ing. Anna Harsányiová

Dozorná rada

 • Predseda dozornej rady - MUDr. Silvia Priškinová
 • Člen dozornej rady - MUDr. Radoslav Lehotský
 • Člen dozornej rady - MUDr. Karol Babinec
 • Člen dozornej rady - Mgr. Monika Nesziová
 • Člen dozornej rady - MUDr. Tibor Matuška, CSc.
 • Člen dozornej rady - Ing. Ladislav Marenčík
 • Člen dozornej rady - Ing. László Stubendek