Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Nemocnica

Identifikačné údaje

FORLIFE n.o.
Všeobecná Nemocnica Komárno

Mederčská 39,
945 75 Komárno

IČO: 37970933
DIČ: 2022031165
IČ DPH: SK202 203 1165 (od 1.1.2018 nové IČ DPH SK7120001372)

Bankové spojenie: UniCredit Bank
Číslo účtu: 115 968 7005/ 1111
IBAN: SK 811 111 000 000 115 968 7005

Zapísaná v registri Obvodného úradu v Nitre, pod č. VVS/NO-9/2005

Tel.: +421 (0)35 7909 111
Fax: +421 (0)35 7701 911
E-mail: e-mail: sekretariat@forlife.sk