Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Nemocnica

Organizácia FORLIFE n.o. bola založená s cieľom poskytovať zdravotnú a sociálnu starostlivosť.

FORLIFE je nezisková organizácia založená v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, zakladacou listinou zo dňa 14.3. 2005 na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci. Od 1. septembra 2005 prevádzkuje Všeobecnú nemocnicu Komárno.

Od 1. októbra 2005 do 30. septembra 2010 prevádzkovala aj Všeobecnú nemocnicu Šaľa, dôvodom ukončenia prevádzkovania tejto nemocnice bolo ukončenie zmluvného vzťahu so zdravotnou poisťovňou Dôvera v tomto zdravotníckom zariadení.

Od roku 2008 neziskovú organizáciu FORLIFE n.o. manažérsky riadi spoločnosť AGEL SK a.s.

Všeobecná nemocnica Komárno s viac ako 110-ročnou históriou je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. Poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre takmer 110 tis. obyvateľov spádového územia okresu Komárno.

Odbornú zdravotnú starostlivosť poskytujeme našim pacientom na 11 lôžkových oddeleniach, 3 jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), v 23 ambulanciách a 10 oddeleniach spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek.

V roku 2013 pracovalo vo Všeobecnej nemocnici Komárno 562 zamestnancov. Celkovo bolo na 368 lôžkach hospitalizovaných 14 483 pacientov a ambulantne ošetrených pacientov bolo 84 631.