Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Kontakty

Telefónny zoznam

Infolinka 035/ 7909 111

OBSAH:

Riaditeľstvo a administratíva​

Lekáreň

Oddelenia

Ambulancie


Riaditeľstvo a administratíva

pri volaní do Komárna z externej telefónnej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 035/ 7909 + klapku

Riaditeľstvo

Meno Telefón E-mail
Mgr. Miroslav Jaška - riaditeľ 284 sekretariat@forlife.sk
Renata Birčáková - sekretariát riaditeľa 284 sekretariat@forlife.sk
MUDr. Rudolf Pelikán, MPH - námestník pre zdravotnú starostlivosť 810 pelikan.rudolf@forlife.sk
PhDr. Jana Ondrišová - námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť 688 ondrisova.jana@forlife.sk
Ing. Ladislav Forró - správca nemocnice 813 forro.ladislav@forlife.sk
Mgr. Peter Nagy - projektový a marketingový manažér 812 nagy.peter@forlife.sk

pri volaní do Komárna z externej telefónnej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 035/ 7909 + klapku

Úsek ošetrovateľskej starostlivosti

Meno Telefón E-mail
PhDr. Zlatica Halmová, MPH - námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť 688 halmova.zlatica@forlife.sk
Beata Farkasová - asistent námestníka pre ošetrovateľstvo 688 farkasova.beata@forlife.sk
Mgr. Miriam Babincová - sociálna sestra 404 babincová.miriam@forlife.sk
Marta Mentelová - asistent výživy 654 mentelova.marta@forlife.sk
Eva Ďurišová - asistent výživy 655 durisova.eva@forlife.sk

pri volaní do Komárna z externej telefónnej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 035/ 7909 + klapku

Ekonomický úsek, PaM, Oddelenie styku so ZP

Meno Telefón E-mail
Emília Petáková - vedúci finančného oddelenia 677 petakova.emilia@forlife.sk
Iveta Pákozdyová - vedúci PaM 683 pakozdyova.iveta@forlife.sk
Katarína Nárožná - vedúci oddelenia styku so ZP (Union) 275 narozna.katarina@forlife.sk
Judita Antalová - účtovný finačník 677 antalova.judita@forlife.sk
Renata Polláková - účtovný finačník 677 pollakova.renata@forlife.sk
Klára Benyóová - referent PaM 683 benyoova.klara@forlife.sk
Valéria Szénásiová - referent PaM 683 szenasiova.valeria@forlife.sk
Klaudia Bujdosová - účtovník poisťovne (VšZP) 275 bujdosova.claudia@forlife.sk
Veronika Majchráková - účtovník poisťovne (Dôvera) 275 majchrakova.veronika@forlife.sk
Alena Csernyanszká  - pokladňa 471 csernyanszka.alena@forlife.sk
Ing. Veronika Ďurčová - manažér NIS/DRG 308 durcova.veronika@forlife.sk

pri volaní do Komárna z externej telefónnej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 035/ 7909 + klapku

Úsek podporných činností

Meno Telefón E-mail
Henrieta Bencsiková - referent pre podporné činnosti 397 bencsikova.henrieta@forlife.sk
Martina Igľárová - referent prijímacej kancelárie 397 iglarova.martina@forlife.sk
Peter Nárožný - referent zdravotníckej techniky 520 narozny.peter@forlife.sk
Marta Majchráková - vedúca skladu a dopravy 299 majchrakova.marta@forlife.sk
Zuzana Szárazová - sklad prádla 119 szarazova.zuzana@forlife.sk
Katarína Baloghová - správca nájomných zmlúv, podateľňa 673 baloghova.katarina@forlife.sk
Vrátnica 238  

pri volaní do Komárna z externej telefónnej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 035/ 7909 + klapku

IT oddelenie

Meno Telefón E-mail
Ing. Andrej Bóka - vedúci informatik

679

boka.andrej@forlife.sk
Tamás Szénási - informatik 679 szenasi.tamas@forlife.sk

pri volaní do Komárna z externej telefónnej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 035/ 7909 + klapku

Verejná lekáreň

Meno Telefón E-mail
PharmDr. Katarína Hajtmanová - zodpovedný farmaceut

163

hajtmanova.katarina@forlife.sk
Jana Hudiková - farmaceutický laborant 163 lekaren@forlife.sk
Hedviga Bodzásová - farmaceutický laborant 163 lekaren@forlife.sk

pri volaní do Komárna z externej telefónnej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 035/ 7909 + klapku

Nemocničná lekáreň

Meno Telefón E-mail
PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. - vedúci farmaceut

163

komjathy.hajnalka@forlife.sk
Daniela Bilická - farmaceutický laborant (výdaj liekov) 441 bilicka.daniela@forlife.sk
Monika Keszeghová - farmaceutický laborant (výdaj ŠZM) 315 keszeghova.monika@forlife.sk

pri volaní do Komárna z externej telefónnej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 035/ 7909 + klapku

OAIM

Meno Telefón E-mail
MUDr. Andrej Rosinský - primár oddelenia

237

rosinsky.andrej@forlife.sk
Mgr. Gabriella Lestár - vedúca sestra oddelenia 236 lestar.gabriella@forlife.sk
Izba sestier 233  
Ambulancia 235  

pri volaní do Komárna z externej telefónnej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 035/ 7909 + klapku

Rádiológia a CT

Meno Telefón E-mail
MUDr. Tamás Hollósy - primár oddelenia

170

hollosy.tamas@forlife.sk
Bc. Róbert Both -vedúci rádiologický technik 651 both.robert@forlife.sk
RTG pri chirurgickej ambulancii 612  
Ambulancia sonografie 128  
CT 447  
Mamografia    

pri volaní do Komárna z externej telefónnej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 035/ 7909 + klapku

Chirurgia

Meno Telefón E-mail
MUDr. Gustáv Škodáček - primár oddelenia

381

skodacek.gustav@forlife.sk
MUDr.Tibor Molnár  - vedúci lekár JIS 293 molnar.tibor@forlife.sk
Mgr. Alica Zsömbörgi - vedúca sestra 250 zsomborgi.alica@forlife.sk
Mária Jókaiová - manažér pre dennú zmenu JIS 262 jokaiova.maria@forlife.sk
Sesterská izba - mužská časť 224  
Sesterská izba - ženská časť 222  
Sesterská izba - JIS 262  
Chirurgická ambulancia 414  
Ambulancia detskej chirurgie 414  
Ambulancia úrazovej chirurgie (traumatológia) 293  
Ambulancia cievnej chirurgie 293  
Ústavná pohotovostná služba - Chirurgia 414  

pri volaní do Komárna z externej telefónnej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 035/ 7909 + klapku

Jednodňová chirurgia

Meno Telefón E-mail
MUDr. Ladislav Baráth - vedúci lekár oddelenia

385

barath.ladislav@forlife.sk
Mgr. Helena Nagyová - vedúca sestra 385 nagyova.helena@forlife.sk
Sesterská izba 385  

pri volaní do Komárna z externej telefónnej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 035/ 7909 + klapku

Gynekológia a pôrodníctvo

Meno Telefón E-mail
MUDr. Zsolt Sebő - zastupujúci primár oddelenia

133

sebo.zsolt@forlife.sk 
Magdaléna Szépeová - vedúca sestra 260 szepeova.magdalena@forlife.sk
Sesterská izba 480  
Pôrodná sála 482  
Gynekologická ambulancia 133  
Ústavná pohotovostná služba - Gynekológia 339  

pri volaní do Komárna z externej telefónnej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 035/ 7909 + klapku

Neonatológia

Meno Telefón E-mail
MUDr. Ingrid Moravcová - vedúci lekár oddelenia

388

moravcova.ingrid@forlife.sk
Elvíra Baková - vedúca sestra 676 bakova.elvira@forlife.sk
Sesterská izba 676  

pri volaní do Komárna z externej telefónnej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 035/ 7909 + klapku

Vnútorné lekárstvo

Meno Telefón E-mail
MUDr. Ernest Bašternák - primár oddelenia

640

basternak.ernest@forlife.sk
MUDr. Ernest Bašternák - vedúci lekár JIS

640

basternak.ernest@forlife.sk
Mgr. Monika Nesziová - vedúca sestra 641 nesziova.monika@forlife.sk
Mgr. Marta Liška - manažér pre dennú zmenu JIS 444 liska.marta@forlife.sk
Sesterská izba - mužská časť 165  
Sesterská izba - ženská časť 400  
Sesterská izba - JIS 186  
Ambulancia vnútorného lekárstva 345  
Ústavná pohotovostná služba - Vnútorné lekárstvo 345  
Kardiologická ambulancia 490  

pri volaní do Komárna z externej telefónnej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 035/ 7909 + klapku

Neurológia

Meno Telefón E-mail
MUDr. Eva Hanáčková - primár oddelenia

474

hanackova.eva@forlife.sk
MUDr. Katarína Pásztóová - vedúci lekár JIS

218

pasztoova.katarina@forlife.sk
Mgr. Melinda Kiss - vedúca sestra 402 kiss.melinda@forlife.sk
Sesterská izba 171  
Sesterská izba - JIS 393  
Neurologická ambulancia 217  
Ambulancia detskej neurológie  217  
Ústavná pohotovostná služba - Neurológia    
EEG a EMG laboratórium 680  

pri volaní do Komárna z externej telefónnej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 035/ 7909 + klapku

Geriatria

Meno Telefón E-mail
MUDr. Miroslav Chovanec - primár oddelenia

200

chovanec.miroslav@forlife.sk
Mgr. Danka Valovičová - vedúca sestra 477 valovicova.danka@forlife.sk
Sesterská izba 189  
Geriatrická ambulancia 459  

pri volaní do Komárna z externej telefónnej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 035/ 7909 + klapku

Infektologická ambulancia

Meno Telefón E-mail
MUDr. Helena Kuchtová - lekár 572 kuchtova.helena@forlife.sk
Klaudia Laczová - sestra 579 laczova.klaudia@forlife.sk

pri volaní do Komárna z externej telefónnej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 035/ 7909 + klapku

Oddelenie patológie

Meno Telefón E-mail
MUDr. Jaroslav Cibiček - primár oddelenia  582 cibicek.jaroslav@forlife.sk
Žaneta Bozsaky - vedúca laborantka 446 bozsaky.zaneta@forlife.sk 

pri volaní do Komárna z externej telefónnej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 035/ 7909 + klapku

Oddelenie dlhodobo chorých

Meno Telefón E-mail
MUDr. Zlatica Petrányiová - primár oddelenia

289

petranyiova.zlatica@forlife.sk
PhDr. Katarína Gogolová - vedúca sestra 297 gogolova.katarina@forlife.sk
Sesterská izba 372  

pri volaní do Komárna z externej telefónnej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 035/ 7909 + klapku

Oddelenie klinickej onkológie

Meno Telefón E-mail
MUDr. Oľga Rosinská - primár oddelenia

587

rosinska.olga@forlife.sk
Mgr. Božena Atkáryová - vedúca sestra 468 atkaryova.bozena@forlife.sk
Sesterská izba 244  
Ambulancia klinickej onkológie 587  
Onkogynekologická ambulancia 577  

pri volaní do Komárna z externej telefónnej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 035/ 7909 + klapku

Oddelenie radiačnej onkológie

Meno Telefón E-mail
MUDr. Pavel Demeter, MBA - primár oddelenia 194 demeter.pavel@forlife.sk
MUDr. Eva Mrázová, MBA - lekár

194

mrazova.eva@forlife.sk
Jarmila Šafárová - vedúca sestra 335  
Sesterská izba 340  
Ambulancia radiačnej onkológie 296  

pri volaní do Komárna z externej telefónnej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 035/ 7909 + klapku

OHTK

Meno Telefón E-mail
MUDr. Enikő Radi - primár oddelenia

268

radi.eniko@forlife.sk
Katarína Szabóová - vedúci laborant 360 szaboova.katarina@forlife.sk
Hematologická ambulancia 310  
Ústavná pohotovostná služba - Hematológia 541  
Úsek darcov krvi 370  
Hematologické laboratórium (výsledky) 541  
Hemokoagulačné laboratórium 518  
Virológia 239  
Izosérológia (krvná banka) 361  

pri volaní do Komárna z externej telefónnej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 035/ 7909 + klapku

ORL

Meno Telefón E-mail
ORL ambulancia

276

orl@forlife.sk

pri volaní do Komárna z externej telefónnej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 035/ 7909 + klapku

ORL2 - Centrum pre poruchy rovnováhy

Meno Telefón E-mail
ORL ambulancia

435

orl2@forlife.sk

pri volaní do Komárna z externej telefónnej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 035/ 7909 + klapku

Ambulancia reumatológie

Meno Telefón E-mail
MUDr. Larysa Ratynska - lekár

478

ratynska.larysa@forlife.sk

pri volaní do Komárna z externej telefónnej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 035/ 7909 + klapku

Gastroenterologické centrum

Meno Telefón E-mail
MUDr. Zoltán Benyó - Gastroenterologická ambulancia I 266 benyo.zoltan@forlife.sk
MUDr. Csaba Podlupszki - Gastroenterologická ambulancia II 274 podlupszki.csaba@forlife.sk

pri volaní do Komárna z externej telefónnej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 035/ 7909 + klapku

Fyziatria a rehabilitácia

Meno Telefón E-mail
MUDr. Ladislav Michálek - vedúci lekár oddelenia

512

michalek.ladislav@forlife.sk
Eva Škulavíková - vedúci fyzioterapeut 101 skulavikova.eva@forlife.sk
Izba fyzioterapeutov 483  

pri volaní do Komárna z externej telefónnej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 035/ 7909 + klapku

Detské oddelenie

Meno Telefón E-mail
MUDr. Mário Kochan - primár oddelenia

150

kochan.mario@forlife.sk
PhDr. Eleonóra Mészáros - vedúca sestra 650 meszaros.eleonora@forlife.sk
Sesterská izba 185  
Pediatrická ambulancia 285  
Ústavná pohotovostná služba - Pediatria 285