Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Rýchly kontakt

+421 (0)35 7909 111
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Žiadame všetkých pacientov, ktorí majú podozrenie alebo príznaky koronavírusu, aby bezodkladne kontaktovali svojho všeobecného lekára, v prípade vážneho stavu telefónne číslo 155.


Žiadanka na vyšetrenie COVID -19

    Žiadanka je určená pre ošetrujúcich lekárov žiadajúcich o vyšetrenie svojich pacientov na COVID-19 


OZNAM PRE PACIENTOV

Nemocnica Komárno s.r.o. oznamuje svojim pacientom,  že v súlade  s odporúčaniami ministra zdravotníctva a hlavného hygienika nemocnica začala poskytovať plánovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť a rovnako aj plánované operácie, avšak za prísnych opatrení.

V prípade ambulantnej starostlivosti je potrebné sa telefonicky objednať v príslušnej ambulancii. Plánované operačné zákroky sa vykonávajú  na základe individuálneho posúdenia formou multidisciplinárneho konzília, ktoré hodnotí stupeň naliehavosti operácie, vplyv indikujúcej diagnózy na zdravotný stav pacienta a riziko následkov prípadnej odloženej zdravotnej starostlivosti.

Všetci pacienti  pri vstupe však  musia prejsť  triážou.

ZÁKAZ NÁVŠTEV

na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva platí od 6. marca 2020  v  Nemocnici Komárno  z dôvodu pretrvávajúceho výskytu chorobnosti na respiračné ochorenia a chrípku (nie na koronavírus), zákaz návštev na všetkých oddeleniach, a to až do odvolania.

Vážení pacienti

Všetky informácie ohľadom poskytovania zdravotnej starostlivosti, komerčných odberov na COVID-19 budú poskytované recepciou Nemocnice Komárno na telefónnom čísle 035 7909 333 alebo na emailovej adrese:recepcia@nemocnicakomarno.sk  .

Vážení pacienti,

pri vstupe do nemocnice ako pacient, tak aj tretia osoba (doprovod) musí vyplniť prehlásenie. Vzhľadom urýchlenia práce na triaži si môžete vyplniť prehlásenie vopred. Prosíme pacientov, ktorí chcete využiť túto možnosť vyplňte a vytlačte prehlásenie a pri vstupe do nemocnice sa preukážte s týmto vyplneným tlačivom, ďalšie inštrukcie Vám poskytnú zamestnanci triáže.

Link: Prehlásenie pacienta/ tretej osoby

 


Nemocnica Komárno s viac ako 110-ročnou históriou je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. Poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre takmer 110 tis. obyvateľov spádového územia okresu Komárno. Odbornú zdravotnú starostlivosť poskytujeme našim pacientom na 11 lôžkových oddeleniach, 3 jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), v 23 ambulanciách a 10 oddeleniach spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek.


alt

Virtuálne prehliadky

Radi by ste videli aj tie časti našej nemocnice, kam môžu iba zdravotníci? Navštívte virtuálnu prehliadku vybraných priestorov našej nemocnice.
alt

Bezpečný AGEL

Rovnako ako všetky ostatné zdravotnícke zariadenia skupiny AGEL je aj Nemocnica Komárno zapojená do programu Bezpečný AGEL.
alt

Pracujte u nás

Ponúkame Vám zamestnanie na pracoviskách, ktoré disponujú najmodernejšou liečebno-diagnostickou technikou a skúsenými tímami.