Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Venujte svoje 2% VAŠEJ NEMOCNICI

Postup pre zamestnancov

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, a to najneskôrdo 15.2.2019.
 2. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby pre vás vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Vďaka tomuto potvrdeniu si budete môcť vypočítať:
  1. Výšku 2% z vašej zaplatenej dane – teda maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech NADÁCIE AGEL poukázať v prípade, že ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo ste ako dobrovoľník neodpracovali viac ako 40 hodín. 2% z vašich daní však musia predstavovať aspoň 3,00 EUR.
  2. 3% zo zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali ako dobrovoľník aspoň 40 hodín a získali ste o tom Potvrdenie od organizácie resp. organizácií, pre ktoré túto činnosť vykonávali.
 4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie o poukázaní sumy a vyplňte sumu aj s údajmi NADÁCIE AGEL:
  • Obchodné meno (Názov): NADÁCIA AGEL
  • Sídlo: Palisády 56, 811 06 Bratislava
  • IČO: 35 555 394
  • Právna forma: Nadácia
 5. Vyhlásenie o poukázaní sumy a Potvrdenie o zaplatení dane, doručte na daňový úrad podľa vášho bydliska do 30.4.2019.
 6. Ak darujete 3% z dane, k predchádzajúcim dvom tlačivám nezabudnite priložiť aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2% (3%).

Tlačivá potrebné na poukázanie 2% resp. 3% z daní:


Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2019 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane.
 • Do kolónky ROK sa píše 2018.
 • Tlačivá odovzdajte osobne alebo zašlite poštou výhradne na daňový úrad podľa vášho bydliska.
 • Čísla účtov prijímateľa, teda NADÁCIE AGEL nepotrebujete a ani ho nikde neuvádzajte, pretože peniaze z vašich daní prevedie na účet organizácie daňový úrad a nie vy.