Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Venujte svoje 2% VAŠEJ NEMOCNICI

Postup pre právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 1% resp. 2% pre právnické osoby (PO) v roku 2019:

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1% alebo 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 EUR.
 2. Vypočítajte si vaše 1% (2%) z dane z príjmov PO, teda maximálnu sumu, ktorú môžete ako PO poukázať v prospech NADÁCIE AGEL. V časti IV daňového priznania vyplňte vypočítanú sumu a údaje nemocnice:
  • Obchodné meno (Názov): NADÁCIA AGEL
  • Sídlo: Palisády 56, 811 06 Bratislava
  • IČO: 35 555 394
  • Právna forma: Nadácia
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech vami vybraných prijímateľov.

Poznámka:

 1. Ak PO (firma) v roku 2019 až do termínu podania daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2019 (do 31.3.2019)NEDAROVALA financie vo výške aspoň 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane a v časti IV vyplní kolónku 3.
 2. Ak PO (firma) v roku 2019 až do termínu podania daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške aspoň 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (rovnako ako po minulé roky), a teda v časti IV vyplní kolónky 1 a 2.
  • V časti IV daňového priznania pre PO sú uvedené kolónky umožňujúce poukázať 1% resp. 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.
  • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, do daňového priznania vložte ďalší list ako prílohu (uvedená na poslednej strane daňového priznania) a rovnakým spôsobom uveďte všetky potrebné identifikačné údaje o ostatných prijímateľoch a sumu, ktorú im chcete poukázať. Nezabudnite v kolónke 4 uviesť počet prijímateľom, ktorým chcete poukázať svoj podiel zo zaplatenej dane.