Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Venujte svoje 2% VAŠEJ NEMOCNICI

Postup pre fyzické osoby

Postup krokov pre fyzické osoby (FO), ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2019:

 1. Minimálna výška, ktorú môžete ako FO poukázať v prospech nemocnice je 3,00 EUR.
 2. Vypočítajte si:
  1. 2% z vašich daní – to je suma, ktorú môžete v prospech komárňanskej nemocnice poukázať, v prípade, že ste  v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo ako dobrovoľník neodpracovali viac ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 EUR.
  2. 3% zo zaplatenej dane môžete odviesť, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín a máte o tom aj Potvrdenie od organizácie alebo organizácií, u ktorých ste takúto činnosť vykonávali v roku 2018.
 3. V daňovom priznaní pre FO sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane - oddiel VIII (typ A), oddiel XIII (typ B). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  • Obchodné meno (Názov): NADÁCIA AGEL
  • IČO: 35 555 394
  • Právna forma: Nadácia
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.marca daného roka) na váš daňový úrad a v danom termíne zaplaťte daň z príjmov.
 5. Ak darujete 3% z vašich daní, povinnou prílohou Daňového priznania je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2019 2% z dane, zatiaľ čo dobrovoľníci môžu poukázať až 3%.
 • Číslo účtu NADÁCIE AGEL nepotrebujete a ani ho nikde neuvádzajte, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy.
 • Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2018. V prípade, že poukazujete 2% z dane, podávate len samotné daňové priznanie.
 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava.

Tlačivá potrebné na darovanie: