Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Venujte svoje 2% VAŠEJ NEMOCNICI

Ako postupovať?

2% z daní sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív.

  1. Ak ste zamestnanec môžete 2% svojich daní premeniť na dar vyplnením a odovzdaním tlačiva Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% Potvrdenie o zaplatení dane.
  2. Fyzické osoby (FO) môžu darovať svoje dane vyplnením oddielu VIII (FO typ A) resp. oddielu XIII (FO typ B) v daňovom priznaní.
  3. Právnické osoby (PO) musia pre darovanie 2% v daňovom priznaní vyplniť IV.časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane zpríjmov PO.
  4. Dobrovoľníci, ktorí v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v roku 2019 poukázať nie 2% ale 3% - musia pre to získať potvrdenie, ktoré vystaví vysielajúca organizácia alebo prijímateľ.

Údaje potrebné pre darovanie 2% z daní NADÁCIE AGEL:

  • Obchodné meno (Názov): NADÁCIA AGEL
  • Sídlo: Palisády 56, 811 06  Bratislava
  • IČO: 35 555 394
  • Právna forma: Nadácia

Postup krokov na poukázanie 2% (3%)


Dôležité dátumy

15.2.2019 - je posledný termín pre zamestnancov, v ktorom môžu požiadať svojich zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

31.3.2019 - je posledný deň na podanie daňového priznania pre fyzické osoby (FO), ktoré si podávajú daňové priznanie samostatne.

  • Ak FO oznámi daňovému úradu predĺženie termínu podania daňového priznania, tak aj 2% poukazuje až v tomto predĺženom termíne.

31.3.2019 – posledný deň podania daňového priznania pre právnické osoby (PO).

  • posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2019 môže poukázať iba 1% z dane.

30.4.2019 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).


Ďalšie informácie a tlačivá nájdete na stránke Finančnej správy SR.

Stiahnuť leták